Vítejte na stránkách
Plicní Hypertenze

Centrum pro léčbu plicní hypertenze

Centrum pro léčbu plicní hypertenze Kliniky kardiologie IKEM patří mezi tři akreditovaná centra v České republice, která se zabývají touto problematikou. Centrum se zabývá komplexní diagnostikou všech forem plicní hypertenze a léčbou plicní arteriální hypertenze. Je partnerem všech zdravotních pojišťoven působících na území České republiky.

Již více než 40 let poskytuje Institut Klinické a Experimentální Medicíny zdravotnické služby na špičkové úrovni. Hlavním cílem institutu je neustálé zlepšování zdravotní péče o pacienty, zdokonalování léčebných postupů a uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků v praxi. Za dobu jeho existence se z IKEMu stalo jedno z největších specializovaných klinických a vědeckovýzkumných pracovišť v České republice.

Centrum pro léčbu plicní hypertenze

 • Klinika kardiologie IKEM
 • Vídeňská 1958/9
 • 140 21 Praha 4
 • Telefon: 800 888 068
 • Koordinátor: doc. MUDr. Hikmet Al-Hiti, Ph.D.
 • Telefon: +420 602 110 026, +420 736 509 426
 • Email: plicnihypertenze@ikem.cz

Plicní hypertenze

Jedná se o onemocnění, které je způsobeno vysokým krevním tlakem v plicních cévách.

Plicní hypertenze je definována jako střední tlak v plicnici > 20 mm Hg v klidu. Dlouho trvající a neléčený vysoký tlak v plicních cévách vede ke zhoršení práce pravé komory srdeční. To se může projevovat pocity nedostatečného množství vzduchu (dušnost), bolestmi na hrudníku, otoky dolních končetin, nechutenstvím, slabostí, stavy závratí až mdlob.

Plicní hypertenze postihuje malé plicní cévy. Na prvním obrázku je vidět zdravou plicní cévu s normálním průtokem krve. Více detailů následuje poklepáním na obrázek.

Další obrázek ukazuje postupné zbytnění svalstva cévní stěny, které vede k jejímu zužování, zvýšení tlaku v plicních cévách a snižování průtoku krve.

Vyšší tlak v plicních cévách způsobuje další zbytnění svalstva. Časem v těchto místech mohou vznikat krevní sraženiny.

Za posledních 30 let došlo k výraznému pokroku v komplexním přístupu k léčbě PAH. K tomuto pokroku došlo díky pochopení nových patofyziologických cest s následnou moderní farmakoterapií. Došlo také ke zlepšení screeningu rizikových skupin nemocných.

Důležité je vědět, že PAH nemá specifické příznaky, a proto se často rozpoznává pozdě. Nejčastějšími potížemi nemocných s PAH jsou progredující námahová dušnost a malá výkonnost.

Při podezření na PAH je kromě anamnézy a fyzikálního nálezu důležité provedení echokardiografického vyšetření. Klíčovým vyšetřením, které se provádí ve specializovaném centru, je pravostranná srdeční katetrizace. Ta umožní potvrzení přítomnosti PAH (nebo jiného typu PH) a dovoluje odhadnout prognózu. Součástí vyšetření je při potvrzení PAH i tzv. test plicní vasoreaktivity, který pomáhá určit vhodný druh léčby.

Vzhledem k tomu, že léčba PAH je složitá a vyžaduje časté hemodynamické monitorování, měla by zůstat omezena na vysoce specializovaná centra s dlouhodobými zkušenostmi s testováním reverzibility PAH. Tato centra by měla poskytovat i konzultační služby a pomáhat při diagnostice PAH.

Léčba

Je nutná časná diagnostika a léčba

Plicní hypertenze je závažný stav, který vzniká při řadě srdečních i mimosrdečních onemocnění. Nutná je časná diagnostika a léčba k zabránění trvalých změn plicního řečiště a postižení srdce. V současné době máme k dispozici řadu léků, které mohou příznivě ovlivnit průběh této závažné nemoci. Vzhledem ke složitosti problematiky je tato léčba omezena na velmi málo vysoce specializovaných pracovišť. Jedním z nich je Centrum pro diagnostiku a léčbu plicní hypertenze Kliniky kardiologie IKEM.

Příznaky

 • dušnost - pocity krátšího či nedostatečného množství vzduchu v klidu či při zátěži
 • únava
 • nechutenství
 • závratě
 • mdloby, ztráta vědomí
 • namodralé zbarvení rtů a kůže (cyanóza)
 • otoky kotníků, dolních končetin
 • bolest na hrudi
 • bušení srdce (palpitace)

Pokud trpíte některými z výše uvedených potíží, poraďte se o vašich obtížích s lékařem. Měli byste být podrobně vyšetřeni. Eventuelně kontaktuje Centrum pro léčbu plicní hypertenze prostřednictvím formuláře na stránce poradna. Včasným rozpoznáním a léčbou lze zabránit trvalým změnám plicního řečiště a následnému postižení srdce.

Pacientská organizace

Patronkou našich pacientů s plicní arteriální hypertenzí je operní pěvkyně Andrea Kalivodová

Vernisáž fotografií Andrey Kalivodové

Patronka našich pacientů operní pěvkyně Andrea Kalivodová nafotila v rámci projektu s názvem "Není samozřejmé se nadechnout" fotografie. Výtěžek z jejich dražby byl věnován na léčbu plicní hypertenze.

Andrea Kalivodová patronkou našich pacientů

Patronkou našich pacientů s plicní arteriální hypertenzí se stala operní pěvkyně Andrea Kalivodová. Velmi si toho vážíme. Zde je několik fotografií ze setkání paní Kalivodové s profesorem Kautznerem a týmem spolupracovníků při organizaci setkání s pacienty konaného 7. října 2013. Toto setkání bylo natáčeno pro pořad České televize 13. komnata, který byl věnován právě paní Kalivodové.

Setkání pacientů s plicní hypertenzí v IKEM 2012

Sdružení pacientů s plicní hypertenzí o.s.

P.O.BOX 47
140 21 Praha 4
tel.: +420 731 743 466

www.plicni-hypertenze.cz

Poradna

 

Máte pocit, že vaše potíže odpovídají příznakům plicní hypertenze?

 • poraďte se se svým lékařem
 • nechte se detailně vyšetřit
 • případně kontaktujte naše Centrum pro léčbu plicní hypertenze na bezplatném tel. čísle 800 888 068

Kontakt na odborné pracoviště

Jak k nám?

Centrum pro léčbu plicní hypertenze Kliniky kardiologie IKEM se nachází v komplexu IKEM na Praze 4 mezi sídlištěm Krč a Kunratickým lesem.

MHD

Metrem, trasa C – směr Háje, vystupte na stanici Kačerov. Z Kačerova jeďte autobusem č. 114 nebo 272 na zastávku IKEM (7 min.). Na tuto zastávku jede ještě autobus č. 193 ze stanice metra Budějovická.

Případné změny v dopravě a platné ceny jízdného najdete na stránkách Dopravního podniku

Autem

Z centra Vídeňskou ulicí (sjezd z Jižní spojky směr Jesenice). Na světelné křižovatce s ulicí Zálesí jeďte rovně směrem na Jesenici a na následující světelné křižovatce s ulicemi Jalodvorská a K Zelené louce odbočte vlevo (vpravo uvidíte autobazar, vlevo novostavbu IKEM). Auto zaparkujte na placeném nebo nehlídaném parkovišti u areálu IKEM. Pacientům a návštěvám je vjezd do areálu IKEM zakázán.